تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: دستورات دینی به هم وابسته‏اند، یا هر کدام برنامه‏ای مستقل هستند؟

پاسخ : از آیات و روایات استفاده می‏شود که برنامه‏های اسلام به هم وابسته است، مثلا در بیش از 20 آیه قرآن نماز و زکات با هم مطرح شده‏اند: یقیمون الصلوة و یؤتون الزکاة، أقاموا الصلوة و آتوا الزکاة و در روایات می‏خوانیم: نماز بی زکات، قبول نیست. همچون قطاری که روی یک ریل حرکت نمی‏کند.
آری، رابطه با خدا (نماز) و رابطه با خلق (زکات). همچون دو بال برای پرواز معنوی هستند و بال پروازی صورت نمی‏گیرد.
پیامبر (ص) افرادی را که برای نماز به مسجد می‏آمدند ولی زکات نمی‏پرداختند، از مسجد اخراج کردند.
بسیاری از دستورات به شرطی در درگاه خداوند قبول می‏شوند که آن را به اتمام برسانیم و ناقص آن پذیرفته نیست. در قرآن می‏خوانیم: أتموا الحج**سوره بقره، آیه 196.*** یعنی باید اعمال حج را به اتمام برسانید و انجام بعضی از اعمال آن کافی نیست. در جای دیگر می‏خوانیم: أتقوا الصیام الی اللیل**سوره بقره، آیه 187.*** روزه خود را تا شب به پایان برسانید. حتی یک دقیقه قبل از افطار، حق افطار کردن ندارید. همان گونه که حق شکستن نماز را (جز در موارد استثنایی) ندارید.