تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: چگونه در قیامت اجزای پراکنده مردگان جمع شده و از خاک بر می‏خیزند؟

پاسخ : به چند مثال توجه کنید:
1- شما مقداری ماست و دوغ را در مشک می‏ریزید و آن را تکان می‏دهید. ذرات چربی که در تمام دوغ پخش بود، همه یک جا جمع می‏شود. خداوند هم زمین را تکان می‏دهد: اذا زلزلت الارض زلزالها**سوره زلزال، آیه 1.*** و اجزای هر کس کنار هم قرار می‏گیرد.
2- انسان از نطفه و نطفه از غذا و غذا از ذرات خاک پخش شده است. یعنی مواد غذایی زمین در قالب گندم و برنج و میوه و سبزی به صورت نطفه و سپس انسان در می‏آید، پس هم اکنون نیز ما از ذرات خاک پخش شده هستیم.
3- مگر شیر حیوانات از علف‏هایی که می‏خورند تولید و خارج نمی‏شود؟ خدایی که شیر را از درون علف خارج می‏کند، ما را هم از مردن از درون زمین خارج می‏کند.