تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: چرا صالحان، گرفتار مشکلات هستند و مجرمان و گنهکاران، در رفاه به سر می‏برند؟

پاسخ : از آنجا که خداوند اولیای خود را دوست دارد، لذا اگر خلافی کنند، فورا آنان را با قهر خود می‏گیرد تا متذکر شوند، چنانکه خداوند در قرآن می‏فرماید:اگر پیامبر سخنی را که ما نگفته‏ایم به ما نسبت دهد، با قدرت او را به قهر خود می‏گیریم: لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین**سوره حاقه،آیه 44 - 45. *** و همچنین اگر مومنین خلافی کنند، چند روزی نمی‏گذرد مگر آنکه گوشمالی می‏شوند.
اما اگر نااهلان خلاف کنند، خداوند به آنان مهلت می‏دهد و هرگاه مهلت سر آمد، آنان را هلاک می‏کند: و جعلنا لمهلکهم موعدا**سوره کهف،آیه 59. *** و اگر امیدی به اصلاحشان نباشد، خداوند حسابشان را تا قیامت به تاخیر می‏اندازد و به آنان مهلت می‏دهد تا پیمانه شان پر شود. انما نملی لهم تیزدادوا اثما**سوره‏آل عمران،آیه 178. ***
به یک مثال توجه کنید:
اگر قطره‏ای چای روی شیشه عینک شما بریزد، فورا آن را پاک می‏کنید.
اما اگر قطره‏ای چای روی لباس سفید شما بچکد، صبر می‏کنید صبر می‏کنید تا به منزل بروید و لباس خود را عوض کنید.
و اگر قطره‏ای روی قالی زیر پای شما بچکد، آن را رها می‏کنید تا مثلا شب عید به قالی شویی ببرید.
خداوند نیز با هر کس به گونه‏ای رفتار می‏نماید و بر اساس شفافیت یا تیرگی روحش، کیفر او را به تاخیر می‏اندازد.