تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: آنجایی که امر به معروف و نهی از منکر اثر نمی‏کند، وظیفه چیست؟

پاسخ : اولا اگر شخص دیگری با بیان بهتری بگوید اثر می‏کند، از او بخواهید که این کار را انجام دهد. هنگامی که خداوند به حضرت موسی دستور داد نزد فرعون برود و او را ارشاد کند، موسی ( علیه السلام) از خداوند خواست که برادرش هارون که بیان بهتری دارد را همراه او بفرستد. و اخی هارون هو افصح منی لسانا فارسله معی**سوره قصص، آیه 34. ***
ثانیا گاهی یکبار اثر نمی‏کند، اما با تکرار اثر می‏کند، آن هم با بیان‏های گوناگون. چنانکه چوب سخت با یک ضربه تبر شکسته نمی‏شود، تکرار لازم است. قرآن می‏فرماید: ما مطالب خود را در قالب‏های گوناگون بیان کردیم تا شاید اثر کند. لقد صرفنا فی هذا القرآن**سوره اسراء، آیه 41. ***
ثالثا ممکن است شیوه ما صحیح نبوده که اثر نکرده است.
چون امر به معروف و نهی از منکر شرایط و اصولی دارد و با هر منکر باید به گونه‏ای متناسب برخورد کرد؛
گاهی گرد و غبار روی لباس شما می‏نشیند و گاهی دوده. غبار با ضربه محکمی که بر لباس می‏زنید بر طرف می‏شود، اما اگر همین ضربه را به دوده بزنید، هم دستتان سیاه می‏شود و هم دوده به لباس فرو می‏رود. بر طرف کردن دوده با فوت است و بر طرف کردن غبار با ضربه.
پس هر منکری را باید به گونه‏ای خاص برطرف کرد.
چنانکه قرآن می‏فرماید: و اتو البیوت من ابوابها**سوره بقره، آیه 189.***
یعنی هر خانه‏ای را باید از راهش وارد شد.
رابعا برای بازداشتن مردم از فساد باید راه‏های حلال را به روی آنان باز کرد. حضرت لوط (علیه السلام) هنگامی که دید مردم به مهمانانش، سوء قصد دارند فرمود: من حاضرم دخترانم را به ازدواج شما در آوردم تا شما دست از مهمانان من بردارید. من راه حلال را برای شما باز می‏کنم تا شما به گناه گرفتار نشوید. هولاء بناتی هن اطهر لکم فاتقوا الله و لا تخزونی فی ضیفی**سوره هود، آیه 78. ***