تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: جسم و روح انسان در حال خواب چگونه است؟

پاسخ : در قرآن می‏خوانیم: الله یتوفی الا نفس حین موتها و التی لم تمت فی منامها**سوره زمر، آیه 42. ***خداوند هنگام مرگ جان‏های مردم را به طور کامل می‏گیرد و آن نمرده است، در خواب جانش را می‏گیرد.
گاهی راننده، اتومبیل خود را در پارکینگ خاموش می‏کند و به منزل می‏رود. اما گاهی در جاده، ماشین را روشن می‏گذرد و به رستوران می‏رود. در این دو صورت راننده در ماشین نیست، ولی در صورت اول هم راننده نیست و هم ماشین خاموش است و در صورت دوم تنها راننده نیست ولی ماشین روشن است.
انسان به هنگام خواب، جسمش روشن است، یعنی اعضا مشغول به کار خود می‏باشند ولی روح به اطراف می‏رود، اما به هنگام مرگ، جسم خاموش می‏شود و روح به طور کلی از جسم جدا می‏گردد.