تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: با کسانی که در برابر حق دیر تصمیم می‏گیرند، چه برخوردی داشته باشیم؟

پاسخ : نه از استقبال مردم هیجانی شویم که درختانی که زود گل می‏کنند سرما می‏خورند و نه از کسانی که دیر تصمیم می‏گیرند مأیوس شویم که ایمان باید براساس فکر و انتخاب احسن باشد.
قرآن درباره اولی الالباب می‏فرماید: یتفکرون فی خلق السموات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا**سوره آل عمران، آیه 191.*** اول در آفرینش آسمان‏ها و زمین فکر می‏کنند سپس می‏گویند: پروردگارا! این هستی را بیهوده نیافریدی.
قرآن بندگان خدا را کسانی می‏داند که سخن را گوش دهند و از بهترین سخن پیروی کنند. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه**سوره زمر، آیه 18.*** بنابراین تصمیمات عجولانه چندان ارزشی ندارد.
شخصی به نام صفوان از پیامبر اکرم (ص) درخواست کرد تا دو ماه فرصت فکر به او داده شود. پیامبر (ص) فرمود: سه، چهار ماه به تو فرصت می‏دهم.
البته اگر مسئله روشن باشد، انسان نباید طفره برود.
مجرمان در قیامت به دوستان بهشتی خود می‏گویند: مگر در دنیا ما با شما نبودیم؟! پس در اینجا نگاه لطفی به ما داشته باشید تا از خود شما بهره گیریم. دوستان بهشتی می‏گویند: در دنیا ما با شما با هم بودیم، ولی شما بی دلیل طفره می‏رفتید. و لکنکم فتنتم أنفسکم و تربصتم**سوره جدید، آیه 14.*** بنابراین آنگاه که مسئله روشن است باید عجله کرد.
چنانکه قرآن برای عجله و سرعت و سبقت در بعضی کارها می‏فرماید: سارعوا، سابقوا، فاستبقوا و آنگاه که مسئله روشن نیست و به بررسی و تحقیق نیاز دارد باید بیشتر بررسی شود.