تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: نقش رهبری در جامعه اسلامی چگونه است؟

پاسخ : هر حرکت، چند عنصر دارد: مبدا، مسیر، وسیله، راهنما و مقصد. در میان این پنج عنصر، مهم‏ترین نقش با راهنما است، اگر رهبر و راهنما، عالم و متقی باشد،نه هدف گم می‏شود و نه به انحراف کشیده می‏شود.
اگر رهبر لایق باشد و مردم اطاعت کنند، مشکلات حل می‏شود؛ اگر سوزن تیز باشد و نخ هم متصل به آن، هر پارچه‏ای دوخته می‏شود، اما اگر سوزن کج بود یا نخ جدا شود، نازک‏ترین پارچه هم دوخته نمی‏شود.
اگر مردم اطاعت نکند، رهبر کاری از پیش نمی‏برد همان گونه که اگر نخ به دنبال سوزن نرود، هر قدر هم سوزن کار آمد باشد، کاری از پیش نمی‏برد.حرکت و نفوذ سوزن در پارچه‏های مختلف، به شرط پیروی نخ از اوست. اگر راننده اهل فن باشد، حتی ماشین معیوب را راه اندازی و با آن رانندگی می‏کند. همان گونه که پیامبران در بدترین شرایط اجتماعی، بهترین امت‏ها را ساختند.
اما اگر رهبری صلاحیت نداشته باشد، بهترین شرایط را نیز به هدر می‏دهد، چنانکه بهترین اتومبیل‏ها را اگر در اختیار راننده ناشی قرار دهیم، آن را به دره سقوط می‏دهد.