تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: در برابر متلک‏ها و یا سرزنش‏هایی که در راه حق می‏شنویم، چه وظیفه‏ای داریم؟

پاسخ : شخصی از قاهره شتری را اجاره کرد تا به منطقه عباسیه برود. او بر شتر سوار شد و صاحب شتر افسار شتر را گرفته و مسافر را می‏برد. در مسیر راه، شتربان زیر لب و گاهی هم بلند مسافر را مسخره می‏کرد و چون او را مردی غریب و تنها و محتاج یافته بود، و همگام با حرکت شتر به جسارت‏های خود ادامه می‏داد.در مسیر راه شخصی این صحنه را دید و به مسافر گفت: آیا می‏دانی و می‏شنوی که شتربان چه می‏گوید؟ گفت: بلی! پرسید: پس چرا از خود عکس‏العملی نشان نمی‏دهی؟ گفت: اگر او مرا به عباسیه می‏رساند و مسیر راه درست است، این حرف‏ها مهم نیست،هر چه می‏خواهد بگویید.
در سوره (مطففین)**سوره مطففین، آیه 29-32.*** می‏خوانیم که مجرمان، مومنان را به شکل‏های مختلف تحقیر می‏کنند:
1- پیوسته به آنها می‏خندند: ان الذین اجرموا کانو من الذین امنوا یضحکون‏
2- هر گاه از کنار آنها عبور می‏کنند، غمزه می‏آیند و چشمک می‏زنند: و اذا مروابهم یتغامزون‏
3- همین که به سوی دار و دسته خود بر می‏گردند، پشت سر مومنان فکاهی و طنز می‏گویند: و اذا انقلبوا الی اهلهم انقلبوا فکهین‏
4- هنگامی که مومنان را می‏بینند، می‏گویند: اینها منحرفند: و اذا راوهم قالوا ان هولاء لضالون‏
اما مومنان استقامت کرده و از راه خود دست بر نمی‏دارند.
قرآن در ادامه می‏فرماید:
روزی خواهد آمد که مومنان، به کفار خواهد خندید.
فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون**سوره مطففین، آیه 34.***