تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: چرا دیه زن نصف مرد است؟

پاسخ : زن و مرد در شخصیت انسانی یکسان هستند، و دیه، قیمت انسان‏ها نیست، بلکه جبران خسارت مالی است. اگر کسی مردی را بکشد، به نان آور خانه لطمه زده و ضربه اقتصادی بیشتری وارد کرده است و به همین دلیل جریمه بیشتری باید بپردازد.
اگر کم و زیادی دیه براساس شخصیت افراد باشد، باید هر کس یک شخصیت علمی یا معنوی را کشت، قصاص و دیه بیشتری را متحمل شود. در حالی که دیه ساده‏ترین افراد و برجسته‏ترین افراد، از نظر حقوقی یکسان است.
در مسایل حقوقی، حضرت علی (علیه السلام) و ابن ملجم یکسان هستند و به همین خاطر حضرت علی (علیه السلام) در مورد قاتل خود فرمود: فاضر بوه ضربة بضربة**نهج البلاغه، نامه 47.*** او یک ضربت به من زد، شما هم یک ضربت به او بزنید، نه بیشتر.
اگر دیه و قصاص بر مبنای شخصیت افراد باشد، همه ثروت و پول‏های دنیا را هم بدهیم، جبران یک ذره از شخصیت علی ابن ابیطالب (علیه السلام) نمی‏شود.
آری، حساب دیه، حساب شخصیت افراد نیست تا خیال کنیم که چون دیه زن نصف مرد است، پس شخصیت او کمتر از مرد است.