تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: چگونه برخی بد عاقبت می‏شوند؟

پاسخ : کسانی که دست به کارهای به ظاهر جزئی می‏زنند، مثلا سیگار می‏کشند، یکدفعه مواجه با یک خطر کلی می‏شوند که آثار همان سیگارهای جزئی است، مانند تنگی نفس و از کار افتادن قلب.
قرآن می‏فرماید: کسانی که پی در پی کار بد انجام می‏دهند (و به فکر توبه و جبران نیستند) سرانجام آیات الهی را تکذیب می‏کنند و حق را به تمسخر می‏گیرند. ثم کان عاقبة الذین أساؤا السوی أن کذبوا بایات الله و کانو بها یستهزؤن**سوره روم، آیه 10.*** و به عذاب الهی گرفتار می‏شوند. کان عاقبة الذین من قبلهم دمر الله علیهم**سوره محمد، آیه 10.***