تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: آیا شخصیت و موقعیت افراد، در کیفر و پاداش آنها موثر است؟

پاسخ : قرآن به زنان پیامبر می‏فرماید: شما با سایرین فرق دارید و کار خلاف شما دو برابر حساب می‏شود: یا نساء النبی من یات منکن بفاحشه مبینه یضاعف له العذاب ضعفین**سوره احزاب، آیه 30.*** همان گونه که پاداش عمل شایسته شما، دو برابر دیگران است. و من یقنت منکن لله و رسوله و تعمل صالحا نوتها اجرها مرتین**سوره احزاب، آیه 31.***
هر کوهی قله‏اش بلندتر باشد، دره‏اش عمیق‏تر است. در حدیث می‏خوانیم: از جاهل هفتاد گناه بخشیده می‏شود قبل از آنکه از عالم یک گناه بخشیده شود. یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد**کافی، ج 1، ص 59.***

نردبان این جهان ما و منی است - عاقبت این نردبان افتادنی است
لا جرم هر کس که بالاتر نشست - استخوانش سخت‏تر خواهد شکست