تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: با توجه به اختلاف شیوه‏های امامان معصوم، آیا اهداف آنان متفاوت است؟

پاسخ : اصول و اهداف همه آنان ثابت است، ولی شیوه‏هایشان متفاوت است؛ گاهی حرکات متفاوت است ولی هدف یکی است، مثلا تیغه‏های قیچی بر ضد یکدیگر حرکت می‏کنند ولی هدف یکی است و آن بریدن.
گاهی حرکات گروهی که در زمین ورزش مشغول مسابقه هستند، متفاوت است ولی هدف همه آنان برنده شدن گروه شان است.
آری، هدف تمام امامان معصوم به تکامل رساندن مردم است، تکاملی جامع و کامل و بدون آفت ولی این تکامل، زمانی با رفتن به جبهه جنگ است و زمانی با شرکت در کلاس درس و گاهی با هجرت و گاهی با سکوت و...