تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: چگونه انسان با گفتن یک جمله لا الله الا الله رستگار می‏شود؟

پاسخ : گرچه در رئایت آمده است: قولوا لا اله الا الله تفلحوا**بحار، ج‏18، ص 202.*** اما مراد از آن تنها حرکت زبان نیست، بلکه عقیده به توحید است.
کلمه تفلحوا از واژه فلاحت به معنای رستن است و به کشاورز فلاح گویند زیرا وسیله رستن دانه را فراهم می‏کند.
برای رستن دانه از زیر خاک، سه مرحله لازم است:
1- ریشه خود را در عمق خاک فرو کند.
2- مواد غذایی لازم را جذب کند.
3- مانع بالای سر خود را کنار بزند تا به فضای باز برسد.
انسان نیز اگر بخواهد به فضای باز توحید برسد باید عقاید خود را به استدلال و منطق عمیق بند کند، از تمام امکانات موجود برای رشد خود بهره گرفته و جذب کند، موانع رشد را نیز از خود دفع کند. پس رستگاری در گروه عمق بخشیدن و تلاش حرکت در مسیر الهی است.