تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: جهاد در راه خدا، چه نقشی در سازندگی جامعه اسلامی دارد؟

پاسخ : نوک بیل به خاطر درگیری با خاک، همواره سائیده می‏شود، ولی در عوض سفید و براق و تیز است، اما قسمت‏های بالای آن گرچه آهن ضخیم است، ولی سیاه و زنگ زده است.
همچنین امتی که جهاد می‏کند و جوانان خود را به جبهه می‏فرستد و از مکتب و وطن خود دفاع می‏کند، گرچه جوانانی را از دست می‏دهد و به ظاهر این امت استهلاک دارد، اما در دیدگاه بین المللی و قضاوت وجدان‏های بیدار، این امت رو سفید و عزیز است، بر خلاف امت ترسو و استعمار پذیری که به ظاهر، آسایش و نفرات بیشتری دارد، ولی رو سیاه و زنگ زده است.