تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: آیا ایمان بدون عمل ارزش دارد؟

پاسخ : در قرآن همواره ایمان در کنار عمل صالح آمده است: آمنوا و عملوا الصالحات ایمان و عمل صالح مانند نخ و سوزن هستند و به شرطی کار آیی دارند که به هم متصل باشند. با جدایی آنها از هم، چیزی دوخته نمی‏شود.
قرآن می‏فرماید: اگر خدا را دوست دارید، از پیامبر اطاعت کنید: ان کنتم تحبون الله فاتبعونی**سوره انعام، آیه 31.***
بسیاری کسانی که می‏گویند: ایمان داریم ولی عمل نمی‏کنند، می‏گویند: خدا را دوست داریم ولی با او حرف نمی‏زنند و نماز نمی‏خوانند، می‏گویند ولایت امیر المومنین (علیه السلام) را به دل داریم، اما در عمل هیچ شباهتی به آن حضرت ندارند، می‏گویند: به امام زمان (علیه السلام) ایمان داریم، ولی سهم امام را که بر آنان واجب است نمی‏پردازند، اگر به دنبال این ادعاها عمل و حرکتی نباشد، باید به صداقت خود شک کنیم.
در روزگار قدیم کسانی را که در جنگ‏ها اسیر می‏شدند به نام برده در بازار می‏فروختند. شخصی به بازار برده فروشان آمد تا برده‏ای خریداری کند. هر برده که هنری داشته گران‏تر بود. به سراغ برده‏ای رفت و دید قیمت آن بسیار گران است. سبب را پرسید، گفتند: او تشنه شناس است و می‏فهمد چه کسی تشنه است.
خریدار علاقمند شد، او را خرید و به منزل آورد و دوستانش را دعوت و غذایی تهیه کرد ولی سر سفره آب نگذاشت. مهمانان چند لقمه‏ای که خوردند، یکی پس از دیگری تقاضای آب نمودند. برده تشنه شناس نگاهی به او می‏کرد و می‏گفت: دروغ می‏گوید، او تشنه نیست. کم‏کم به تعداد تشنه‏ها اضافه شد و هر کدام فریاد آب سر دادند. اما برده می‏گفت: همه دروغ می‏گویند، تا اینکه یک نفر از میان آنان برخاست تا آبی تهیه کند. برده گفت: این شخص راست می‏گوید، زیرا از جایش بلند شد و فقط داد و فریاد نکرد.
آری، کسی در ادعای خود صادق است که حرکت و اقدامی کند. کسانی که اهل عمل نیستند، در واقع مومن نیستند و تنها ادعای ایمان دارند.