تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: چه کاری مورد قبول خداوند واقع می‏شود؟

پاسخ : کاری که هم هدفش درست باشد و هم شیوه وسیله آن. بعضی هدف صحیحی دارند ولی راهی که برای رسیدن به آن هدف طی می‏کنند، صحیح نیست.
مثل کسی که با وسیله و مرکب دزدی به حج می‏رود. یا با زغال سیاه به دیوارهای سفید و زیبا می‏نویسد: نظافت را مراعات کنید.
گاهی وسیله صحیح است، ولی هدف فاسد است، نظیر گروه خوارج که در برابر حضرت علی (علیه السلام) به مخالفت برخاستن و شعار می‏دادند: لا حکم الا لله یعنی فقط فرمان خدا و کتاب خدا. حضرت فرمود: کلمة حق یراد بها الباطل**نهج البلاغه، خطبه 40.*** این سخنی خوب و کلمه حقی است، اما هدف این گروه از آن جمله، باطل و مخالفت حق است.
چنانکه لشکر معاویه نیز در جنگ صفین قرآن‏ها را بر سر نیزه کردند تا بگویند ما تابع قرآنیم، ولی در عمل با قرآن ناطق که حضرت علی (علیه السلام) باشد مخالفت و مبارزه کردند.
ما نیز که در شب‏های قدر قرآن را بر سر می‏گذاریم، باید رفتارمان مخالف قرآن نباشد. بر سر گرفتن قرآن نشان پناهندگی به آن و تسلیم بودن در برابر آن است وگرنه آیاتی را که می‏گویند: ربا حرام است، اگر بر سر نهیم ولی شکم ما پر از اموال ربوی باشد، چه معنایی دارد؟ اگر بیمار نسخه پزشک را بر سر بگیرد ولی دارویی که آن نسخه به آن سفارش کرده را مصرف نکند، چه سودی خواهد برد؟