تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: چگونه می‏توانیم به همه کارها رنگ الهی بدهیم؟

پاسخ : در قرآن می‏خوانیم: صبغة الله و من أحسن من الله صبغة**سوره بقره، آیه 138.*** کارهایتان را با رنگ الهی رنگ آمیزی کنید که این رنگ بهترین رنگ‏هاست.
مراد از رنگ الهی آن است که کارها را برای رضای خداوند و طبق فرمان او انجام دهیم و جان و مال خود را فقط با او معامله کنیم.
به چند مثال توجه کنید:
1- لباسی که برای همسر می‏خریم، اگر در شب تولد حضرت زهرا (علیه السلام) باشد، این خرید رنگ الهی پیدا می‏کند.
2- اابی که به صورت می‏ریزیم اگر قصد وضو کنیم، رنگ الهی پیدا می‏کند.
3- در جایی که می‏نشینیم اگر رو به قبله بنشینیم، رنگ الهی دارد.
ما می‏توانیم تحصیل، تدریس، ورزش و دید و بازدید خود را به رنگ الهی درآوریم.
گاهی که حضرت علی (علیه السلام) در جایی مهمان بود، در خانه مقداری غذا می‏خورد و به مهمانی می‏رفت و می‏فرمود: می‏خواهم هدفم در مهمانی دیدار مومن باشد، نه رفع گرسنگی در خانه او.
پولی که به فقیر می‏دهیم می‏تواند برای سلامتی خودمان باشد و می‏تواند برای سلامتی تمام مسلمانان به خصوص حضرت مهدی (علیه السلام)باشد.
قرآن می‏فرماید: هر کس هدفش خدا و رسیدن به مقامات بهشتی باشد، از دنیا هم بهره‏مند خواهد شد. اما کسی که هدفش فقط دنیا باشد، قطعا از آخرت محروم است و به دنیا شاید برسد و شاید نرسد.