تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: توبه چیست و چگونه باید باشد؟

پاسخ : اگر راننده در مسیری به انحراف رفت، پس از توجه، از راهی که رفته باز می‏گردد، ولی اگر به مسیر خود ادامه دهد و فقط به زبان بگوید: منحرف شدم، ماشین به مسیر اصلی بر نمی‏گردد و هیچکدام از مسافران، عذر این راننده را نمی‏پذیرند.
توبه، یعنی بازگشت از خلافکاری و جبران گذشته، که در این صورت خداوند، هم توبه را می‏پذیرد: ان الله یقبل التوبة**سوره توبه، آیه 104.*** و هم توبه کننده را دوست می‏دارد: ان الله یحب التوابین**سوره بقره، آیه 222.***
اگر مال کسی را به ناحق خورده است، به صاحبش بر گرداند و اگر نمی‏خواهد شناخته شود، از طریق بانک یا واسطه دیگر، بدون آن که خودش را معرفی کند، مبلغ را به حساب او بریزد.
اگر کسی را آزرده، عذر خواهی کند. اگر نمازی را نخوانده قضا کند. اگر حقی را که باید اظهار کند، کتمان کرده است اعلام کند و به هر حال آنچه را خلاف کرده باید به نحوه مطلوبی اصلاح کند.
قرآن در کنار جمله (تابوا) فرمود: (و اصلحوا**سوره بقره، آیه 160.***) یعنی توبه، همراه با اصلاحات و جبران کاستی‏هاست.
توبه باید فوری باشد، زیرا اگر گناهان جمع شوند، توبه مشکل می‏شود. غبار روی لباس با فوتی بر طرف می‏شود، ولی انبوه خاک روی زمین، با فوت بر طرف نمی‏شود.