تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: اسلام به کیفیت بیشتر توجه دارد یا به کمیت؟

پاسخ : در مواردی اسلام به کمیت توجه دارد، نظیر تعداد نفراتی که در نماز جماعت حاضر می‏شوند که هر جماعتی نفراتش بیشتر باشد، ثوابش بیشتر است.
در مواردی به کیفیت توجه دارد، نظیر انفاق به محرومان که مقدارش مهم نیست، بلکه اخلاص در آن مهم است.
و یطعمون الطعام علی حبه مقدار غذایی که اهل بیت به یتیم، مسکین و اسیر دادند زیاد نبود، اما خالصانه بود.
گاهی هم کیفیت مطرح است و هم کمیت. مثلا قرآن درباره ذکر خدا، هم می‏فرماید: اذکروا الله ذکرا کثیرا**سوره احزاب، آیه 41.*** خدا را بسیار یاد کنید و هم می‏فرماید: فی صلوتهم خاشعون مومنان در نمازشان خشوع دارند.