تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: یاد خدا در همه کارها، به چه معناست و این همه سفارش به آن برای چیست؟

پاسخ : در حدیث می‏خوانیم:برای هر کاری بسم الله بگویید،حتی سر سفره اگر نوع غذا را تغییر دادید بسم الله را تجدید کنید.**بحار، ج 63 ،ص 421.***
اگر شما به یک کارخانه توجه کنید، به تمام کالاها و تولیدات خود، آرم و نشانه‏های خود را می‏زند. مثلا یک کارخانه چینی سازی،به همه ظروف کوچک و بزرگ، حتی کارتون و کامیونی که مربوط به حمل و نقل است، نام و آرم خود را می‏زند.
پرچم هر کشوری، هم روی میز مدیران آن کشور است، هم بالای ساختمان ادارات و هم روی کشتی‏هایی که از آن کشور به اطراف دنیا می‏روند.
انسان خداپرست نیز تمام کارهایش، نام و آرام خدایی دارد؛ چه کوچک و چه بزرگ.
حضرت ابراهیم (علیه السلام) می‏گوید: نمازم، عبادتم، زنده بودنم و مرگم برای پروردگار جهانیان است. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین**سوره انعام، آیه 162.***
قرآن به پیامبر (ص) می‏فرماید: هم در آغاز کار، یاد پروردگارت باش: اقرا باسم ربک**سوره علق، آیه 1.*** و هم پس از فراغت، کاری دیگر شروع کن که در راه رضای پروردگارت باشد، فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب**سوره انشراح، آیه 7 - 8.***