تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: چگونه بعضی گناهان، تمام کارهای خوب انسان را از بین می‏رود؟

پاسخ : اگر شخصی 20 سال خدمت مفید داشته باشد ولی فرزند کارفرمای خود را بکشد، این عمل تمام خدمات او را از بین می‏برد.
یک بمب که منفجر می‏شود و ساختمانی فرو می‏ریزد تمام زحمات انسان‏ها را در یک لحضه از بین می‏برد.
یک ناسزا، دوستی چندین ساله را به فراموشی می‏سپارد.
خوردن یک قاشق سم، تمام مراقبت‏های بهداشتی چند ساله را نابود می‏کند.
یک لحظه خواب در هنگام رانندگی، ماشین را دره پرتاب می‏کند.
یک لحظه فرو کردن چاقو در چشم، سبب نابینایی سالیان دراز می‏شود.
آری، برخی گناهان همچون آتش، جنگل نیکی‏های انسان را سوزانده و به خاکستر تبدیل می‏کند. چنانکه قرآن می‏فرماید: خبطت اعمالهم**سوره بقره، آیه 217.***
البته در برابر آیات حبط، آیاتی داریم که می‏فرماید: به خاطر یک کار شایسته، بدی‏های انسان محو می‏شود.
من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته**سوره تغابن، آیه 9.***
مثل کارگری که سالها بد کار می‏کرده ولی یک لحظه وقتی وارد منزل کارفرما را می‏بیند که به استخر افتاده و در آستانه غرق شدن است، او را نجات می‏دهد. این عمل تمام بدرفتاری‏ها و کم‏کاری‏های او را جبران می‏کند.
چنانکه قرآن می‏فرماید: نماز به پا دارید که آن حسنه‏ای است که بدی‏ها و زشتی‏ها را از بین می‏برد. و أقم الصلوة... ان الحسنات یذهبن السیئات**سوره هود، آیه 114.***