تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: عبادت به چه معناست؟ آیا فقط نماز و روزه عبادت است؟

پاسخ : هر کاری که برای رضای خداوند انجام گیرد، عبادت است گرچه کار عادی باشد.
گوشواره‏ای را که برای دخترمان می‏خریم، اگر به خاطر تشویق کارهای خوب باشد، عبادت است وگرنه یک کار عاطفی است.
استادی که در کتابخانه مطالعه می‏کند، اگر هدفش دریافت حقوق و امتیاز و رسیدن به مادیات و رفاه باشد، آن تحقیق و علم رنگ مادی دارد و اگر آشپزی که برای او غذا درست می‏کند به تصور آنکه این استاد کار خدایی می‏کند غذا تهیه کرد، کار آن آشپز عبادت است.
آری انسان می‏تواند از آشپزخانه و از لابلای عدسی و لپه و سبزی به بهشت رود و از کتابخانه و از لابلای کتاب و جزوه و مقاله از جای دیگر سر در آورد.