تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: دلیل موفقیت انبیا که مردم دستوراتشان را پس از قرن‏ها عاشقانه انجام می‏دهند چیست؟

پاسخ : موفقیت انبیا دلایل زیادی دارد از جمله:
1- پاکی و حسن سابقه و سوز و خلوص آنان.
2- استدلال و منطق آنان، نه تحکم و قلدری.
3- عمل به آنچه می‏گفتند و پیشگامی در عمل و استقامت تا پای جان.
4- سعه صدر و خوش اخلاقی آنان.
5- دستورات و تکالفی مطابق فطرت و وعده‏های الهی.
6- جامعه دستورات نسبت به تمام مسائل فردی، اجتماعی، خانوادگی، روانی، اقتصادی، سیاسی، بهداشتی، عبادی و غیره... .
7- آسان و دلپذیر جلوه دادن دستورات.
به یک مثال توجه کنید:
کودک بیمار از آمپول می‏ترسد. پزشک برای اینکه او را آماده کند، کلماتی می‏گوید، از جمله: 1- فرزندم! عزیزم! من تو را دوست دارم، 2- همه مردم و کودکان بیمار قبل از تو آمپول زده‏اند، 3- درد آمپول چند لحظه‏ای بیشتر نیست، تحمل کن تا خوب شوی، 4- اگر آمپول قابل تحمل نیست، به جای آن قرص و کپسول می‏دهم.
خداوند که می‏خواهد فرمان روزه گرفتن بدهد، همین شیوه را بکار می‏برد. اول می‏فرماید: یا ایهاالذین آمنواای کسانی که به من ایمان و علاقه دارید! در این عبارت یک نوع احترام صمیمیت و دوستی است که انسان را آماده می‏کند؛ بعد می‏فرماید: کتب الیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون**سوره بقره، آیه 183.*** روزه گرفتن بر شما واجب شد، همان گونه که بر مردم مردم قبل از شما نیز واجب شده و نتیجه‏اش تقوای الهی است؛ پس از آن می‏فرماید: ایاما معدودات چند روزی بیشتر نیست.
سپس می‏فرماید: فمن کان منکم میضا او الی سفر فعدة من ایام اخر**سوره بقره، آیه 184.*** اگر کسی بیمار یا مسافر بود برنامه دیگری برای او قرار می‏دهیم. آری، تعبیراتی را که خداوند برای فرمان روزه گرفتن بکار برده، نظیر همان تعبیرات پزشک مراجعه است که کودکان را آماده می‏کند. این است رمز موفقیت انبیا (علیه السلام).