تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: قرآن، میزان کمک به دیگران را چه مقدار می‏داند؟

پاسخ : قرآن می‏فرماید: ما أنفقم من شی‏ء فهو یخلفه**سوره سبأ، آیه 39.*** یعنی هر چیزی را انفاق کنید پاداش دارد؛ چه کم باشد چه زیاد.
کمک ناچیز هم می‏تواند در جای خود نقش داشته باشد، گاهی یک برگ زرد در یک حوض آب کشتی چندین مورچه می‏شود.
علاوه بر آنکه گاهی کمک اندک مورد نیاز است و بیش از آن لزومی ندارد، چنانکه برای تلفن عمومی پول خرد نیاز است و اسکناس قیمتی نقشی ندارند . اگر خراشی به پوست دست وارد شود یک قطعه پارچه نازک کارساز است و لحاف و پتو نقشی ندارد.
سوزن بسیار نازک آمپول، موادی را به بدن بیمار منتقل و او را نجات می‏دهد، در حالی که تیرآهن ساختمانی این نقش را ندارد.
در حدیث می‏خوانیم: هیچ کار خوبی را کوچک نشمرید، شاید همان شما را نجات داد و هیچ گناهی را سبک نشمرید، همان سبب سقوط شما شد، چنانکه فرو رفتن میخ یا سوزن به توپی، کل بازی فوتبال را به هم می‏زند و پوست خیاری می‏تواند پهلوان وزنه برداری را چنان سرنگون کند که نخاع او قطع و خانه نشین شود.