تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: نقش ایمان به خدا در زندگی انسان چیست؟

پاسخ : شما اگر وارد منزلی شدید که می‏دانید این خانه نه صاحبی و نه حسابی،نه دوربینی در کار است و نه کنترلی، هیچ دلیلی برای نظم و دقت و انضباط در کارهای شما نیست. در خانه رها، ما هم رها هستیم و هرچه ریخت و پاش نکنیم و نفس خود را کنترل کنیم ضرر کرده‏ایم، ولی اگر بدانیم که این خانه صاحب و حسابی دارد و تمام رفتار ما زیر نظر اوست، به گونه‏ای دیگر زندگی خواهیم کرد. اگر ایمان بیاوریم که این هستی، صاحبی دارد به نام خدای حکیم حسابی در کار است به نام معاد و برای تمام افکار و رفتار و گفتار ما پاداش یا کیفری هست، ما نیز حساب کار خود را می‏کنیم و خواسته‏های نفس سرکش خود را مهار می‏کنیم. کارهایی را که صاحب خانه نمی‏پسندد، انجام نمی‏دهیم، زیرا می‏دانیم به حساب تمام کارهای خیر یا شر ما رسیدگی می‏شود و خداوند در کمین ماست.