تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: خدا که به همه محرم است، پس چرا در نماز، مردان و زنان باید خود را بپوشانند؟

پاسخ : همیشه پوشیدن لباس به خاطر محرم و نامحرمی نیست، بلکه گاهی پوشیدن لباس جنبه تکریم و ادب دارد. معمولا افراد در خانه خود، لباس ساده می‏پوشند ولی وقتی مهمان وارد خانه می‏شود، به احترام، لباس کامل و مناسب می‏پوشند و اگر قرار باشد در مجلس عروسی شرکت کنند، لباس کامل‏تری بر تن می‏کنند. این تغییر لباس‏ها، به خاطر ادب و احترام مهمانان مجالس است.
حضور در محضر خداوند در حال نماز نیز مقتضی پوشیدن لباس مناسب و کامل است.