تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: چگونه مردم را به کارهای نیک دعوت کنیم؟

پاسخ : راه‏های دعوت مردم به حق، گوناگون است که به موارد آن اشاره‏ای می‏کنیم:
1- دعوت زبانی: آیاتی که می‏فرماید: (قل) یعنی بگو.
2- دعوت عملی: و ثیابک فطهر**سوره مدثر، آیه 4.*** لباس خود را تطهیر کن (تا دیگران نیز لباسشان را تطهیر کنند).
3- دعوت مستقیم: أقیموا الصلوة**سوره بقره، آیه 83.*** به طور مستقیم به مردم بگو: نماز به پا دارید.
4- دعوت غیر مستقیم: داستان‏های قرآن. مثلا وقتی می‏گوید: برادران حسود، یوسف را به اسم بازی بردند و او را در چاه انداختند، به طور غیر مستقیم به همه نوجوانان هشدار می‏دهد که دشمنان نیز به نام ورزش، شما را گمراه و از هدف اصلی پرت می‏کنند و به چاه ذلت می‏کشانند.
5- دعوت جمعی: و کان رسولا نبیا**سوره مریم، آیه 51.*** پیامبران مأمور دعوت عموم مردم بودند.
6- دعوت خصوصی: و کان یامر أهله بالصلوة**سوره مریم، آیه 55.*** پیامبر موظف است خانواده خود را به نماز دعوت کند.
7- دعوت همسفر و فرزند: قل لازواجک و بناتک**سوره احزاب، آیه 59.*** ای پیامبر! به همسران و دخترانت بگو...
8- دعوت فامیل: و أنذر عشیرتک الا قربین**سوره شعراء، آیه 214.*** بستگان نزدیک‏تر را هشدار ده.
9- دعوت هموطنان: لتنذرام القری و من حولها**سوره انعام، آیه 92.*** مردم مکه و اطراف آن را هشدار ده.
دعوت جامعه بشریت: انی رسول الله الیکم جمیعا**سوره اعراف، آیه 158.***
آری، غواصی که به دنبال لؤلؤ و مرجان است و صیادی که به دنبال صید ماهی است، نباید تلاش خود را به یک گوشه دریا و به یک ماهی و لؤلؤ متمرکز کند.
افرادی که به دنبال بدست آوردن سود بیشتری هستند، عمر خود را در داد و ستد یک کالا تلف نمی‏کنند.