تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: چگونه با غرائز جنسی بر خورد کنیم؟

پاسخ : این غرائز را خداوند در انسان آفریده و لذا سرکوب آن جایز نیست، بلکه باید آن را کنترل و مهار کنیم. وجود غرائز برای حفظ و بقا و تکامل نسل بشر ضرورت دارد. اگر شکم نباشد، انسان از گرسنگی می‏میرد، اگر غضب نباشد، انسان از خود دفاع نمی‏کند و اگر شهوت نباشد، نسل بشر قطع می‏گردد. ولی برای ارضای غرائز باید مسیر صحیح طی شود. غرائز مثل کپسول گاز هستند که اگر از طریق صحیح وارد اجاق گاز شود، نتیجه‏اش حرارت و پخت و پز است، ولی اگر بدون کنترل باشد، انفجار و خطر را در پی خواهد داشت.
خود آرایی برای زن یک غریزه است، این غریزه اگر در خانه به کار گرفته شود زندگی را شیرین و پر محبت خواهد کرد، اما اگر این خود آرایی در خیابان انجام گرفت، سبب متزلزل کردن خانواده‏های دیگر خواهد شد. مردی را در خیابان صدها زن آرایش کرده می‏بیند، وقتی به خانه بر می‏گردد نسبت به همسر خود علاقه چندانی نشان نمی‏دهد، زیرا جلوه‏های خیابانی علاقه او را نسبت به همسرش متلاشی کرده است.
به علاوه این جلوه‏ها در دل افرادی که ازدواج نکرده طوفانی بر پا می‏کند که یا او را مثل شمع آب می‏کند و می‏سوزاند و یا او را به فکر تجاوز و سوء قصد می‏اندازد و آثار سوئی همچون فرار از خانه، تهدید، خودکشی، امراض مقاربتی و روانی و بچه‏های سر راهی را به دنبال دارد.