تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: چه کنیم تا روح ما بزرگ و ظرفیت ما زیاد شود؟

پاسخ : در روایات می‏خوانیم: اتقوا المحقرات من الذنوب فانها لا تغفر **وسائل، ج 15، ص 310.***، از گناهان کوچک پرهیز کنید که بخشیده نمی‏شود. شاید به این دلیل که در گناهان کوچک، انسان احساس شرمندگی نمی‏کند و لذا به فکر توبه هم نمی‏افتد، بلکه جسارت و جرات او بر تکرار آن زیاد و زمینه‏ای برای بخشش فراهم نمی‏شود.
اگر کسی که مقدار کمی بدهی دارد، به طلبکار بگوید: تو که از من طلبی نداری، مقداری که می‏خواهی ارزشی ندارد، او طلب خود را نمی‏بخشد، ولی اگر مبلغ بیشتری بدهکار باشد و نزد طلبکار آید و عذر خواهی کند، طلبکار یا به او مهلتی می‏دهد و یا او را می‏بخشد. آری، طلبکار، مقدار کم را با جسارت نمی‏بخشد، ولی مقدار زیاد را ممکن است با عذر خواهی ببخشد.