تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: فلسفه تلخی‏ها و ناگواری‏ها چیست؟

پاسخ : ناگواری‏ها دو گونه است: برخی به دست خود ماست و برخی در اختیار ما نیست.
بسیاری از حوادث تلخ به خاطر عدم دقت و مدیریت خود ماست. اگر در داد و ستدها، اسناد تجاری را محکم تنظیم نکردیم و ضامن و وثیقه از طلبکار نگرفتیم و او مال ما را نداد، مقصر خود ما هستیم.
اگر روی حوض آب نرده نگذاشتیم و کودک در آن افتاد و غرق شد، و مقصر خود ما هستیم.
اگر مراعات بهداشت، قوانین رانندگی و آداب اجتماعی را نکردیم و گرفتار امراض و تصادفات و تحقیرها شدیم، مقصر خود ما هستیم.
و اما دسته دوم، دلایل متعددی دارد:
سختی‏ها، سبب رشد و تکاپوی انسان است. پیشرفت و رشد علوم، در سایه رفع نیاز و بر طرف کردن مشکلات حاصل شده است.
حوادث تلخ، کفاره بسیاری از لغزش‏هاست.
حوادث تلخ، سبب تنظیم روحیات مردم است.
پیامبر اکرم (ص) فرمودند: اگر برای انسان سه چیز: مرض، مرگ و فقر نبود، غرور انسان شکسته نمی‏شد و انسان در مقابل هیچ چیز سر فرو نمی‏آورد.لولا ثلاثة فی ابن آدم ما طاطا رأسه شی‏ء المراض و الموت و الفقر**بحار، ج 6، ص 118.***
حوادث تلخ، کمالات انسان را شکوفا می‏کند. آنکه گرفتار شده، با صبر و پایداری رشد می‏کند و آنکه در رفاه است و برای نجات مردم تلاش می‏کند، با ایثار و از خود گذشتگی رشد می‏کند.