تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سخن ناشر.

از ویژگی‏های مباحث حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در برنامه تلویزیونی درسهایی از قرآن ، استفاده از تمثیل و تشبیه است که در تفهیم مطلب برای عموم مردم بسیار موثر بوده است.
در این جزوه، سعی شده از میان انبوه تمثیلات و تشبیهات ایشان، یکصد مورد آن انتخاب و در قالب پرسش و پاسخ ارائه گردد.
امید آنکه این امر ادامه یافته و به مرور در قالب جزوات بعدی در اختیار علاقمندان قرار گیرد.
مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن‏