تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: معنای انتظار امام زمان (علیه السلام) چیست؟ آیا به معنای سکوت و بی تفاوتی در برابر ظلم و فساد است؟

پاسخ : ما هر شب منتظر طلوع خورشید فردا هستیم، اما معنای انتظار خورشید آن نیست که دست روی دست بگذاریم و تا صبح در تاریکی به سر بریم، بلکه هر کس اتاق خود را روشن می‏کند.
ما در زمستان منتظر فرارسیدن تابستان هستیم، ولی انتظار تابستان به آن معنا نیست که در زمستان بلرزیم اتاق خود را گرم نکنیم.
در زمان غیبت امام زمان (علیه السلام) نیز باید به مقدار توان خود با ظلم مبارزه کنیم و در صدد اصلاح خود و جامعه بر آییم.
در روایات می‏خوانیم افضل الا عمال انتظار الفرج**بحار، ج 75،ص 208.***
بهترین عمل، انتظار آمدن حضرت مهدی (علیه السلام) است.
بر اساس این حدیث، انتظار، حالت نیست، بلکه عمل است: افضل اعمال بنابراین، منتظران واقعی باید اهل عمل باشند. منتظران مصلح باید خود صالح باشند، کسی که منتظر مهمان است در خانه آرام نمی‏نشیند.
وظیفه مردم در زمان غیبت، خودسازی و امر به معروف و دعوت به حق و آگاه سازی دیگران است.