تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: حضور در مراسم مذهبی، نوعی مطرح کردن خود است، آیا این کار، ریا و تظاهر نیست؟

پاسخ : اولا هر خودنمایی و تظاهری حرام نیست. زن و مرد که خود را برای یکدیگر آرایش می‏کنند، برای تظاهر است و همین تظاهر عبادت است.
سفارش اسلام به حضور در مسجد برای نماز، نوعی تظاهر است، اما تظاهر برای تعظیم شعائر دینی است.
عزاداری برای امام حسین (علیه السلام) با حضور در خیابان‏ها، تظاهری است که در آن عبادت نهفته است.
ثانیا شرکت بعضی افراد در مساجد و محافل، یک نوع تبلیغ و تشویق عملی برای دیگران است. اگر مسئولین به مسجد محله بروند، مردم عادی نیز خواهند آمد.
تظاهر و ریا آنجا حرام است که هدف، مطرح کردن خود باشد، نه مطرح کردن کار. یعنی اگر در جایی شرکت کنیم که نشان دهیم انسان نیکوکار و خوبی هستیم، این ریا و حرام است، اما اگر هدف ما از حضور در مراسم این باشد که به مردم بگوییم: من آمدم، شما بیایید، این تبلیغ عملی است و حتی پاداش و ثواب دارد.