تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: عشق به اهل بیت (علیه السلام) چه نقشی در زندگی دارد؟

پاسخ : از امور فطری و حالات انسان، الگو پذیری و قهرمان پرستی است و یکی از بهترین و موثرترین راه‏های تربیت، معرفی الگوهای مناسب است. هر چه الگو برجسته و کامل‏تر باشد، جاذبه بیشتری خواهد داشت. ولایت و محبت اهل بیت، بستر الگو پذیری و پیروی از آن بزرگواران است. زیرا هر کس، کسی را دوست بدارد، سعی می‏کند رفتار و گفتار و کردارش را هماهنگ با او بسازد.
البته محبت و علاقه‏ای ارزش دارد که در آن کشش و گرایش و پیروی و عملی باشد.
کودکی که از پدر تقاضای بیسکویت می‏کند و پدر به او وعده خرید می‏دهد، کودک چشم به راه پدر است تا او برگردد. همین که پدر وارد منزل می‏شود، می‏پرسد: بیسکویت خریدی؟ اگر پدر بگویید: نه ولی تو را بسیار دوست دارم، آیا کودک، دوستی بدون عمل را می‏پذیرد؟