تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: از نظر قرآن، رابطه رهبر با مردم چگونه است؟

پاسخ : دو نوع بله قربان و اطاعت داریم: انسان گاهی بر اساس ترس و یا طمع و خود باختگی، از دیگری اطاعت می‏کند، همان گونه که مردم از فرعون اطاعت می‏کردند:
استخف قومه فاطاعوه**سوره زحرف، آیه 54.*** و گاهی بر اساس ایمان و عشق و محبت، چنانکه قرآن خطاب به پیامبر اسلام می‏فرماید: اگر خشن و سنگدل بودی، مردم از دور تو پراکنده می‏شدند. لو کنت فظا غلیظ القلب لا نفضوا من حولک**سوره آل‏عمران، آیه 159.***
در اسلام از رابطه میان مردم و رهبر به ولایت تعبیر شده است. کلمه ولایت به معنای پیروی همراه با محبت است. رهبر الهی نه تکلف دارد: و ما انا من المتکلفین**سوره ص، آیه 86.*** نه خود را بر سایرین ترجیح می‏دهد: انا بشر مثلکم**سوره کهف، آیه 110.*** و نه حق خود را بر بیش از دیگران می‏داند.
در خطرها، مردم را رها نمی‏کند. حضرت علی (علیه السلام) می‏فرماید: در جنگ‏ها پیامبر (ص) از ما به دشمن نزدیک‏تر بود. او از طرف خداوند مامور است که به مردم درود بفرستند: وصل علیهم**سوره توبه، آیه 103. ***همان گونه که مردم مامورند به او درود بفرستند: یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما**سوره توبه، آیه 56.*** پس رابطه رهبر و مردم، رابطه عشق و درود است، نه ترس و وحشت.