تربیت
Tarbiat.Org

آنگاه که فعالیت‌های فرهنگی پوچ می‌شود(گذر از ساحت علم حصولی به حیات علم حضوری)
اصغر طاهرزاده

تجلی حق بر اساس ظرفیت قلب

آری؛ خداوند حقیقی‌ترین حقایق است، حالا می‌خواهد خود را به ابن‌سینا نشان دهد، منتها با ظرفیتی كه ابن‌سینا آماده گرفتن فیض خدا است، حضرت حق بر قلب او تجلی می‌كند و چون او خود را برای تجلی لطفی خاص پاك كرده است همان لطف به او می‌رسد. این است كه می‌بینیم ابن‌سینا قدرت استدلالی فوق‌العاده بالایی دارد، چون حضرت حق چنین كمالاتی را به او داده است. کسی که می‌خواهد معلم باشد، بعد از این‌که نظافت لازم را جهت رفع موانع انجام داد، خداوند نور خود را بر اساس ظرفیت معلمی‌ آن معلم به او می‌نمایاند. حال اگر یك نفر غم ملت را می‌خورد، اگر نظافت و تزكیه لازم را انجام داد، از همان جهت كه غم ملت را می‌خورد خداوند بر او تجلی می‌كند تا توفیق رفع مشكلات ملت نصیب او شود. شهید مطهری(ره) از آن جهت كه فضای كفرِ نظام طاغوت روح جوانان را تحت‌تأثیر مكاتب الحادی قرار می‌داد، غم انحراف جوانان را می‌خورد، لذا خداوند بر قلب مزكّی آن شهید در راستای توفیق دفع فتنة مكاتب الحادی جلوه كرد.