تربیت
Tarbiat.Org

آنگاه که فعالیت‌های فرهنگی پوچ می‌شود(گذر از ساحت علم حصولی به حیات علم حضوری)
اصغر طاهرزاده

جلسه هفتم، - اهل‌البیت (ع) فرهنگ سیر از علم حصولی به علم حضوری

بسم الله الرّحمن الرّحیم