تربیت
Tarbiat.Org

آنگاه که فعالیت‌های فرهنگی پوچ می‌شود(گذر از ساحت علم حصولی به حیات علم حضوری)
اصغر طاهرزاده

جلسه پنجم، - تلاش برای قدسی کردن همه چیز

بسم الله الرحمن الرحیم