تربیت
Tarbiat.Org

بصیرت فاطمه‌زهرا(س)
اصغر طاهرزاده

چه شد روح حماسی مسلمانان؟!

حضرت فاطمه(س) خطاب به انصار و به یك اعتبار خطاب به همة مسلمانان تاریخ می‌گوید: شما را چه شده است كه در راه دین‌داری و دفاع از حق، سست گشته‌اید، می‌فرمایند راحتی در خلوت‌ها‌ شما را سست كرده است، به آن‌ها نهیب می‌زند كه چرا روح حماسی‌تان را از دست داده‌اید؟ مگر می‌شود روزی مسلمانان روح حماسی و انقلابی‌شان را از دست بدهند و باز اسلام به عنوان یك دین اثرگذار در امور فردی و اجتماعی مسلمانان بماند؟
شما فكر می‌كنید وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد و شاه رفت، مبارزه تمام شد؟ دیدید كه تمام نشد و همان روزهای اوّل پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر دشمنی آمریكا، در داخل جبهة مقابله با انقلاب، در چهرة نهضت آزادی به صحنه آمد و به طور ظریفی با انقلاب مقابله كرد، بالاخره انقلاب آن‌ها را دفع كرد. سپس جبهة منافقین و بنی‌صدر در صحنة مقابله با انقلاب ظاهر شدند، انقلاب آن‌ها را نیز دفع كرد. جنگ 8 ساله و صدام و سپس لیبرالیست‌ها و مدعیان پلورالیسم دینی جلو آمدند و در جبهة دیگر، در دل فعالیت‌های سازندگی پس از جنگ، غارت‌گران بیت‌المال آمدند. پس همواره دشمن هست و همواره باید روح مبارزه در ملّت، فعّال و سرزنده باشد. روح حماسی ملّت بود كه توانست مخالفان گذشته را كنار بزند. به این قاعده همیشه توجّه داشته باشید كه تا زمانی كه مسلمان هستید باید مبارز باشید. دشمن چهرة ضد اسلامی خود را عوض می‌كند و هر روز میدان مبارزة جدیدی را در مقابل اصل اسلام پیش می‌كشد، شمشیرهای دشمن عوض می‌شود ولی دشمنی‌اش ثابت است. بعد از جنگ 8 ساله تهاجم فرهنگی شروع شد، دیدید كه مبارزه سخت‌تر شد و تلفات آن هم بیشتر شد. ولی خوشا به حال مسلمانانی كه مبارزه را فراموش نكردند و هوشیارانه مقابل این توطئه‌ها نیز ایستادند. شناختن توطئه‌های فرهنگی، بسیار سخت‌تر از شناخت صدام متجاوز بود. شما اگر خط ولایت فقیه را دنبال كنید، به خوبی چشمتان این خطرات را می‌بیند و راه مبارزه را نیز می‌شناسید. سرداران جبهة فرهنگی علمای بزرگی هستند كه كارشان خیلی بزرگ‌تر و حساس‌تر از كار سرداران عزیز جبهة جنگ با صدام است. عمده آن است كه روح مبارزه در همة جبهه‌ها را در خود زنده نگه‌داریم، چنان‌چه امام خمینی«رحمة‌الله‌علیه» در آخرین روزهای عمر، در پیامشان تحت عنوان «منشور بیداری» فرمودند: «جنگِ بین «فقر» و «غنا» تا قیام ‌قیامت ادامه دارد» و فاطمه(س) متذكر همین نكته به همة مسلمانان تاریخ می‌باشند.