تربیت
Tarbiat.Org

بصیرت فاطمه‌زهرا(س)
اصغر طاهرزاده

اسلام؛ دین آیندة جهان

به گفتة یكی از اساتید علوم سیاسی دانشگاه ماساچوست: انقلاب اسلامی ایران در صحنه تاریخ معاصر درست وقتی به صحنه آمد كه تبلیغاتِ چهارصدسالة اخیر مدعی بود دورة دین گذشته است و دیگر دین ذهن بشر را نمی‌‌‌‌‌تواند‌ قانع كند، و با ظهور خود تبلیغات چهارصدسالة جهان غرب را نقش بر آب كرد و یك مرتبه جهان از طریق انقلاب اسلامی متوجه شد كه نه تنها دورة دین نگذشته است ، بلكه غرب مجبور شده نسبت به دین واكنش نشان دهد و دین را در نظام غربی دوباره معنا و بازخوانی كند. اگوست كنت در اوایل قرن 19 ندا سر داد كه دورة دین گذشته است و دین مربوط به زمانی بود كه بشر به علوم تجربی و جامعه‌‌‌شناسی دست نیافته بود. او تلاش می‌‌‌كرد ثابت كند دین مربوط به دورة خرافه پرستی و اُسطوره‌‌گرایی بشر است. این حرف‌ها به جهت آن است كه امثال اگوست‌كنت جایگاه دین خدا را در هستی نمی‌‌شناسند. شما هرگز تصور نكنید امروز دین در جهان غرب از بین رفته است، بلكه به جهت برداشت‌‌‌ها و تفسیرهای غلط كلیسا در جهان غرب نسبت به دین یك سرخوردگی ایجاد شده است و آن‌ها در واقع طالب یك دین واقعی هستند كه نیازهای آن‌ها را جواب دهد. سرخوردگی‌‌ها از دین خرافی را نباید پشت‌كردن به اصل دین تعبیر و تلقی كرد. جوامع بشری در مجموع و بر اساس فطرت الهی‌شان،گرایش به دین دارند، هر چند طرز تلقی و ارتباط ارباب كلیسا با دین، در آنها سرخوردگی نسبت به دین ایجاد كرده است و قدرت اُسطوره‌زدایی اسلام و روح توحیدی ناب آن همة انحرافاتی را كه به اسم دین به بشر تحمیل كرده‌اند می‌زداید. آری به فرمایش فاطمه(س) ، پیامبر(ص) از طریق اسلام، فرق شرك را شكافت و این شرك‌زدایی تا انتهای تاریخ ادامه خواهد یافت.