تربیت
Tarbiat.Org

بصیرت فاطمه‌زهرا(س)
اصغر طاهرزاده

در نهایت صدای فاطمه‌زهرا(س) جهان اسلام را متأثّر می‌كند

ممكن است گفته شود كه مگر باز همان حكومت ادامه نیافت، و مگر بالاخره علی(ع) خانه‌نشین نشد؟ فراموش نفرمایید كه سقیفه‌سازان بنای دیگری داشتند و فاطمه‌زهرا(س) آن بنا را ویران نمود، این‌ها فقط حاكمیت را نمی‌خواستند در دست بگیرند، بلكه خلیفة رسول‌الله بودن را برای خود تهیّه دیده بودند و به دنبال قداستی بودند كه خلیفه رسول‌الله بالتبع خواهد داشت و با چنین شخصیتی بنا داشتند برای همیشه حاكمیت جهان اسلام را در دست داشته باشند و درست در همین هدف اصلی خود، با برخوردی كه فاطمه‌زهرا(س) كرد، ناكام شدند و این است كه همة بنای خود را فرو ریخته یافتند و برای این‌كه خود را از تنگنا درآورند- نه آن‌طور كه می‌خواستند، بلكه آن‌طور كه مجبور بودند- حكومت را ادامه دادند و به همین‌جهت عرض می‌كنم: «فاطمه‌زهرا(س) نغمه‌های نهضتی را به صدا درآورد كه هر چه تاریخ جلوتر می‌آید آن صدا بیشتر و دقیق‌تر به گوش خواهد رسید» و در نهایت صدای فاطمه‌زهرا(س) همة جهان اسلام را متأثّر خواهد كرد.