تربیت
Tarbiat.Org

بصیرت فاطمه‌زهرا(س)
اصغر طاهرزاده

نقشة قبلی برای خاموش كردن نور دین

عظمت كار فاطمه‌زهرا(س) وقتی روشن می‌شود كه جوانب توطئه را درست بررسی كنیم. آقای دكتر شریعتی به‌ عنوان استاد تاریخ در یكی از تحقیقات خود می‌گوید: اساساً مسلمان‌شدن خلیفه اول و دوم و اطرافیانشان مثل اباعبیده جرّاح و سالم- غلامِ حذیفه - در مكّه و در یك زمان خاص و به شكل گروهی، یك نقشة سیاسی بود نه یك انتخاب قلبی و الهی. در واقع ایشان می‌خواهد بگوید این‌ها از اوّل با یك تحلیل سیاسی كه نسبت به آیندة اسلام، داشتند. به صورت باندی مسلمان شدند، تا رهبری آینده را به دست گیرند و به همین‌جهت هم از همان اوّل برای چنین كاری برنامه‌ریزی كرده و جوانب كار را برای خود آماده نموده بودند، ولی در برنامه‌شان جانب اعتراضِ قداست‌شكن فاطمه‌زهرا(س) را در نظر نگرفته بودند و لذا غافلگیر شده و مجبور شدند عكس‌العمل‌های تندِ پیش‌بینی ‌نشده‌ایِ از خود نشان دهند.
فاطمه‌زهرا(س) در سخنان خود بعد از آن‌كه فرمود: شما نه‌تنها نگذاشتید شرایط آماده شود، بلكه شعله‌ور شدن آتش‌های فتنه را دامن زدید، می‌گوید:«وَ تَسْتَجیبُونَ لِهِتافِ الشَّیْطانِ الْغَوِیِّ»؛ یعنی و برای اجابت كردن بانگ شیطانِ گمراه، آماده بودید. یعنی شما اولاً؛ در یك جریان شیطانی قرار گرفتید. ثانیاً؛ از قبل این آمادگی را در خود به وجود آورده بودید «وَ اِطْفاءِ اَنْوارِ الدّینِ الْجَلِیِّ» و از قبل برای خاموش‌كردن انوار دین روشن الهی آماده بودید. گفتن این‌ جمله در آن شرایط خیلی جرأت می‌خواهد. كافی است كمی روی شخصیت امثال خلیفه اول در آن زمان فكر كنید تا ببینید این جملات چه‌قدر نقش‌آفرین بود. مورّخین در رابطه با سیمای ابابكر می‌نویسند كه او ظاهری آرام و مقدّس داشت، به راحتی اشك می‌ریخت و بقیّه را تحت‌تأثیر قرار می‌داد و به اصطلاح ما، پیرمرد خیلی نورانی بوده است، او در جامعه به عنوان پیرمردی ظاهر‌الصلاح و واجب‌الاحترام مطرح است و به همین‌جهت هم مردم به خود جرأت اعتراض نمی‌دادند، چه رسد كه به او بگویند آمده‌ای تا انوار دین خدا را خاموش كنی! و این‌جاست كه می‌فهمیم چقدر باید در كلمات فاطمه‌زهرا(س) دقّت كرد. اوست كه حق را می‌شناسد و فریب این ظواهر را نمی‌خورد و اوست كه می‌فهمد چه خطر بزرگی دارد رخ می‌دهد، می‌گوید با آمدن شما، نور دین خدا خاموش می‌شود «وَ اِخْمادِ سُنَنِ النَّبِیِّ الصَّفِیِّ» و سنّت‌های پیامبر برگزیده(ص) از بین می‌رود. حالا می‌فهمیم كه اگر فاطمه‌زهرا(س) زبان به اعتراض نگشوده بود و این‌چنین روشن، نقشة دین‌براندازی را افشا نكرده بود، قداست ظاهری ابابكر چه بر سر اسلام می‌آورد، خود آن‌ها هم بعد از موضع‌گیری فاطمه‌(س) دیگر جرأت نكردند خود را به آن شكلی كه می‌خواستند بنمایانند. آری! پس از آن، معاویه برای بازسازی چهرة خلیفة اول و به‌خصوص برای عثمان دستور داد احادیث زیادی ساختند، ولی بسیاری از علماء اهل سنت به آن احادیث اعتنایی ندارند.