تربیت
Tarbiat.Org

بصیرت فاطمه‌زهرا(س)
اصغر طاهرزاده

آن‌گاه كه اسلام ضعیف می‌شود

309 - «وَ اَبْعَدْتُمْ مَنْ هُوَ اَحَقُّ بِالْبَسْطِ وَ الْقَبْضِ» و كسی را كه سزاوار بر قبض و بسط امور جامعه و حكومت بر مسلمین بود، از زمامداری دور كردید. و عملاً با این كار شرایط نمایش توانایی‌های عظیم اسلام را محدود نمودید، و از اسلامی كه می‌تواند قدرت اصلی روی زمین باشد، یك دین لاغر و ضعیف و دست دوم ساختید و لذا دیگر مسلمانان تعیین كنندة معادلات جهانی نخواهند بود.
حضرت خطاب به انصار می‌فرمایند: شما حضرت علی(ع) را از حكومت دور كردید، هر چند به ظاهر سقیفه‌سازان، ابوبكر را برسر كار آوردند و علی(ع) را نادیده انگاشتند، ولی خطاب حضرت فاطمه‌زهرا(س) در این قضیه به انصار است، چون انصار با راضی شدن به انحرافی كه سقیفه‌سازان طراحی كردند، زمینه را برای دور كردن حضرت علی(ع) از حاكمیت جهان اسلام، فراهم نمودند. به این جمله خیلی دقّت كنید؛ حضرت جریان انحراف از معصوم را بسیار عالی تبیین می‌كنند تا جای هیچ ابهامی و هیچ بهانه‌ای باقی نماند. می‌فرمایند: كافی بود یك اعتراض ساده می‌كردید، فتنه‌ها خاموش می‌شد. به عنوان مثال وقتی در شهر و ادارة ما كسی كار خلافی انجام داد و فقط ما یك كلام می‌گفتیم آقا چرا این كار حرام را انجام می‌دهی؟ جریان فساد و بی‌عدالتی این همه گسترش پیدا نمی‌كرد.
فاطمه‌زهرا(س) چراغ همیشه تاریخ است. می‌فرمایند شما با این سكوتتان تمام زحمات گذشتة خود را از دست دادید، در حالی كه شما مرد عمل و مبارزه بودید، ولی حاصل همة آن زحمات از دست رفت.
310 - «وَخَلَوْتُمْ بِالدَّعَةِ» با راحتی و رفاه خلوت كردید.