تربیت
Tarbiat.Org

بصیرت فاطمه‌زهرا(س)
اصغر طاهرزاده

ریشة ضعف امروزین اسلام؟

«خصومت‌های پشت‌سر هم، اسلام را آنچنان ضعیف نمود كه ما در دهه‌های گذشته یك مرتبه با واقعة فلسطین روبه‌رو شدیم. ریشة این ضعفی را كه شما از جهان اسلام نسبت به فلسطین می‌بینید باید در انحراف اوّلیه جستجو كنید، انحرافی كه فاطمه‌زهرا(س) آن را به همه گوش‌زد كرد.»
شما كمی روی این مسأله تفكّر كنید، آخر چه شده است كه اقلّیّتی صهیونیست در قلب جهان اسلام با نهایت بی‌پروایی این‌همه ظلم می‌كنند و جهان اسلام با این‌همه قدرت، نمی‌تواند این ظلم را دفع كند.
«امروزه پیكر مجروح جهان اسلام در سرزمین‌های متعدد و در میان سواحل جدا از هم تكه‌تكه شده، و هر قسمت به شخصی تعلّق گرفته است و به‌راحتی مورد حمله قرار می‌گیرد. چون بعد از رحلت رسول خدا(ص) جریان حاكمیت درست ادامه پیدا نكرد.»