تربیت
Tarbiat.Org

بصیرت فاطمه‌زهرا(س)
اصغر طاهرزاده

نامادری‌ها به جای مادر

فاطمه‌زهرا(س) این بصیرت را از كجا آوردند؟ تمام مشكلاتی را كه امروز مسلمانان در فلسطین دارند و فردا در جاهای دیگر خواهند داشت فاطمه‌(س) می‌شناسد و می‌داند ریشه‌اش از كجاست. او می‌فهمد كه چطور اعتراض كند و چرا اعتراض باید كرد. او با تمام وجودش احساس كرد مرگی كه پیامبر اكرم(ص) را در ربود و اینك مرگْ دستِ سرد خود را بر جانب محصول بزرگ آن مرد بزرگ دراز كرده است، چه خطراتی را بر جهان اسلام تحمیل می‌كند و چه بركات اساسی را از آن می‌گیرد. حضرت‌فاطمه(س) متوجه شدند اسلام، در حال نابودشدن است، و آیندة این نهضت و انقلاب در این حال كه نامادری‌ها به جای وارثان حقیقی آن به صحنه آمدند، چه خواهد شد.
ای كاش می‌فهمیدیم كه هر انقلابی هم مادرِ واقعی دارد و هم نامادری. مادر حاضر است خودش را فدای فرزند كند، امّا نامادری فرزند را فدای خود می‌كند، از اسلام برای خودش خرج می‌كند و نه خود را خرج اسلام نماید. این كه امام خمینی«رحمة‌الله‌علیه» فرمودند:«نامحرمان را بشناسید و نگذارید عنان انقلاب را به دست گیرند»، از فاطمه‌زهرا(س) درس و الگو گرفتند. امام خمینی«رحمة‌الله‌علیه» خاك پای فاطمه‌زهرا(س) بود. چرا بعضی‌ها این همه توصیه و وصیّت‌های بنیانگذار انقلاب را در رابطه با توجّه بر مستضعفان و ساده‌زیستی و مقابله با مستكبران نادیده می‌گیرند؟ آیا نشنیده‌اند و یا بنای نشنیدن گذاشتند و به دنبال فرصت بودند؟ و حال به خیال خام خود آن فرصت را به دست آوردند. این‌ها نامادری‌هایی هستند كه به‌جای مادر نشسته‌اند و تلاش دارند اسلام تأثیرگذار خمینی«رحمة‌الله‌علیه» را به اسلام لاغر و ضعیفی تبدیل كنند كه فقط نقش ضعیفی در عبادات فردی ایفا كند و بس. به عنوان نمونه شما نگاه امام‌خمینی«رحمة‌الله‌علیه» را به اسلام و موضع آن نسبت به مستضعفان و مستكبران بنگرید تا معلوم شود چه كسی نسبت به انقلاب، مادری می‌كند و چه كسی چون نامادری عمل می‌كند.