تربیت
Tarbiat.Org

بصیرت فاطمه‌زهرا(س)
اصغر طاهرزاده

چگونه به حكم خدا پشت شد

حضرت فاطمه‌زهرا(س) در واقع می‌خواهند بگویند چرا به حكم خدا پشت كرده‌اید؟ در زمان فاطمه‌زهرا(س) چه كسی به حكم خدا پشت كرد؟ مگر فرهنگ جایگزینی انسان غیر معصوم به جای امام معصوم جهت ادارة جامعه چیزی جز پشت‌كردن به دین خدا است؟ و فاطمه‌زهرا(س) همین جریان را، فرهنگ پشت‌كرده به حكم خداوند معرفی می‌كند.
امروز كیست كه به فرهنگ خدا پشت كرده است؟ كسی كه می‌گوید از دفاعِ در جنگ 8 ساله پشیمانم، و یا می‌گوید فرهنگ امام‌خمینی«رحمة‌الله‌علیه» به موزه‌ها رفته است، به حكم خدا پشت كرده است، كسی كه فرهنگ مدرنیته چشمش را پر كرده است و در مقابل آن، فرهنگ الهی را بی‌رنگ می‌بیند، به خدا پشت كرده است. پس چرا شما اعتراض نمی‌كنید، چرا می‌ترسید؟ كسانی كه تلاش می‌كنند فرهنگ دین خدا را بی‌رنگ كنند و خانه و مدرسه را مشغول فرهنگ غرب كنند و از فرهنگ الهی غافل نمایند، به خدا پشت كرده‌اند، آن‌ها كه می‌گویند چرا با آمریكا - در عین روحیة استكباری‌اش- كنار نمی‌آیید، و می‌خواهند فرهنگ رسول خدا را از این كشور خارج نمایند، به فرهنگ الهی پشت كرده‌اند. حالا شما چرا كوتاه می‌آیید، چرا نشسته‌اید و با این‌ها مبارزه نمی‌كنید؟ فاطمه‌زهرا(س) ما را دعوت می‌كنند به مبارزه با كسانی كه عهد الهی‌شان را شكستند و نقض پیمان كردند، می‌فرمایند:«اَتَخْشَوْنَهُمْ»؛ آیا از آن‌ها می‌ترسید، «فَاللهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ»؛ خداشایسته‌تر است كه از او بترسید.
308 - «اَلا قَدْ اَری اَنْ قَدْ اَخْلَدْتُمْ اِلَی الْخَفْضِ» می‌بینم شما به پستی و تن‌آسایی رو كرده‌اید، «وَ دَكَنْتُمْ اِلَی الدِّعَة»؛ و به سایة خوش رخت بربسته‌اید، «فَعُجْتُم عَنِ الدّین»؛ پس از دین خسته شده‌اید.