تربیت
Tarbiat.Org

بصیرت فاطمه‌زهرا(س)
اصغر طاهرزاده

مقام قرآن و چگونگی دست‌یابی به آن

می‌فرماید: خداوند چیزی را برای شما باقی گذارد كه عبارت است از:
73 - «كِتابُ الله النّاطِقُ» كتاب ناطق خدا
74 - «وَالْقُرانُ الصّادِقُ» و قرآن صادق
75 - «وَ النُّورُ السّاطِعُ» و نور فروزان
76 - «و الضِّیاءُ اللاّمِعُ» و شعاع درخشان
77- «بَیِّنَةٌ بَصائِرُهُ ، مُنْكَشِفَةٌ سَرائِرُهُ» بیان و حجت‌های آن روشن و اسرار باطن و لطائف دقیق آن آشكار است.
78 - «مُتَحَلّیَةٌ ظَواهِرَهُ» با ظواهری زیبا و قابل پذیرش
حضرت‌زهرا(س) شروع می‌كنند از قرآن و خصوصیاتش نكاتی را بیان كنند. وقتی جامعه‌‌ای قرآن را آن‌گونه كه حضرت بیان می‌‌‌كنند‌‌ مورد توجه قرار دهد، حتماً سیر جامعه به آن جایی كه حضرت انتظار دارند كشیده می‌‌شود و جامعه به بینش اهل‌البیت(ع) نزدیك می‌‌‌شود و لذا اگر می‌‌بینید مردم به بینش اهل‌البیت(ع) نرسیده‌اند به دلیل آن است كه قرآن را به نحو صحیح مورد توجه قرار نداده‌اند. تعبیرهای حضرت در رابطه با قرآن مثل تعابیر حضرت علی(ع) در خطبة 2 نهج‌البلاغه است(29) كه به‌طور اجمال به آن می‌پردازیم.