تربیت
Tarbiat.Org

بصیرت فاطمه‌زهرا(س)
اصغر طاهرزاده

تحرّك عنصر نفاق پس از رحلت رسول خدا (ص)

در جلسه قبل اشاره كردیم كه فاطمه زهرا(س) می‌فرمایند: «ظَهَرَت فیكُم حَسْكَةُ النِّفاقِ»؛ یعنی وقتی پیامبر(ص) رحلت كرد، خار و خاشاك نفاق در شما ظاهر شد، لذا پروژه‌های نفاق در پنهانِ شخصیت اجتماعی شما دارد جا باز می‌كند. عرض من این است كه پیامبر(ص) می‌دانستند كه مردم نمی‌توانند آن پیچیدگی‌های چهره نفاق را بفهمند، چون نفاق می‌آید و می‌گوید من از همة شما مسلمان‌تر هستم، شما كه جرأت نمی‌كنید بگویید من مسلمان‌تر از تو هستم، چون می‌دانید اگر چنین سخنانی را بگویید، ریا كرده‌اید و ریا، تمام دین شما را ضایع می‌كند، پس نگران از دست دادن اخلاصتان هستید، ولی نفاق چنین نگرانی را ندارد و اصلاً از همین زاویه پیش می‌آید، كارهای خیر را هم كه انجام نداده مدعی انجام دادنش است. حالا شما چگونه می‌خواهید با این نفاق روبه‌رو شوید. اگر مردم ما همین نكته را می‌فهمیدند كه همواره بعد از پیروزی هر نهضت مذهبی یك جریان نفاقِ فعّال وارد نظام جامعه می شود، نسبت به خیلی از توطئه‌ها بیدار می‌شدند، ولی عموما متوجه نمی شوند. چون نفاق با چهرة منافقانة خود می‌آید، یعنی زیر پوشش تمام ارزش‌هایی كه شما قبول دارید می‌آید و حرفش را می‌زند. شما می‌بینید حرف‌ها همان حرف‌های دین است ولی نتیجة عكس می‌دهد. حالا چه تعدادی از مردم چنین هشیاری دارندكه بفهمند در آن حالت، چهرة نفاق به بهترین نحو خودش را به شكل دین در آورده و به صحنة جامعه آمده است و تلاش دارد در زیر واژه‌های دینی درست ضد ارزش‌های دین و انقلاب نتیجه بگیرد؟
قرآن در سورة آل‌عمران آیه 118 می فرماید: «یا اَیُّهَا الّذینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذوا بِطانَةً مِن دُونكم ...»(86) یعنی؛ ای مؤمنان! آنهایی كه از خودتان نیستند را به خود نزدیك نكنید.
«بطانه» یعنی چیزی كه در داخل و بطن است، مثل زیر پیراهن. می‌فرماید: اگر مواظب نباشید نفاق در بطانة شما می‌آید و خانه می‌كند، از آن جایی فعالیت خودش را شروع می‌كند كه نزدیك‌ترین پایگاه به مركز تصمیم‌گیری است. می‌فرماید غیر خودی‌ها را به عنوان بطانه و صاحب سرّ خود قرار ندهید. و در همین رابطه حضرت فاطمه(س) می‌فرمایند ای مردم! نفاق وارد نظام اجتماعی شما شده، و در تصمیم‌گیری در امور اصلی شما جا باز كرده است، چرا نمی‌بینید؟(87)