تربیت
Tarbiat.Org

رمضان دریچه رؤیت (سیر الی الله در سایه‌ی جوع، صوم و ماه رمضان)
اصغر طاهرزاده

به سوی بهشـت

در ادامه می‌فرمایند: «اَیُّهَاالنّاسُ مَنْ حَسَّنَ مِنْكُمْ فی هذَا الشَّهْرِ خُلْقَهُ كانَ لَهُ جَوازٌ عَلَی الصِّراطِ یَوْمَ تَزِلُّ فیهِ الْاَقْدامُ» هر کس توانست در این ماه اخلاق خود را نیكو كند، آن خُلق نیکو جواز عبور از صراط است در روزی كه قدم‌ها در صراط لغزان است و امكان سقوط در جهنم بسیار.
پل صراط بر روی جهنم است و به بهشت ختم می‌شود، اگر كسی در آن بلغزد در جهنم سقوط می‌كند. می‌فرمایند: هرکس سیر معنوی به سوی بهشت را می‌خواهد، شرطش این است كه در این ماه خُلق خود را نیكو كند. زیرا عالی‌ترین مرحله برای نجات، اخلاق نیكو است و در ماه رمضان زمینه‌ی رسیدن به چنین صفاتی بیشتر فراهم است. رسول خدا(ص) می‌فرمایند: «برترین مؤمن کسی است که بهترین اخلاق را داشته باشد»(67) و نیز می‌فرمایند: «حُسن خُلق مانند خورشید که یخ را ذوب می‌کند، گناهان را ذوب می‌نماید»(68) می‌فرمایند: «هرچه در قیامت در میزان انسان بگذارند به حُسن خُلق نخواهد رسید».(69) آیا در شرایطی که می‌توان به چنین روحیه‌ای نایل شد نباید همّت خود را به‌کار گیریم؟
سپس می‌فرمایند: «وَ مَنْ خَفَّـفَ مِنْكُمْ فی هذَاالشَّهْرِ عَمّا مَلَكَتْ یَمیـنُهُ، خَفَّفَ اللهُ عَلَیْهِ حِسابَهُ» هركس از شما تكالیف افرادی را كه زیردست شمایند و با شما ارتباط دارند، سبك كند، خداوند حساب او را آسان می‌نماید.
به همسرتان كم‌تر دستور داده و انتظاراتتان را از همدیگر کم کنید، همین‌طور به هر کس که به نحوی با شما ارتباط دارد باید آسان بگیرید، بار سنگین بر دوش افرادِ تحت نظرتان نگذارید، تا زمینه‌ی سبكبالیِ‌تان فراهم ‌شود.