تربیت
Tarbiat.Org

خویشتن پنهان (شرح ده نکته از معرفت نفس)
اصغر طاهرزاده

جلسه نهم، ـ چگونگی حضورِ مجردات در عالم

بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحیم